Alışveriş Sepetim
33,2
0

Müşteri Hizmetleri

KVKK Politikası ve Aydınlatma Metinleri

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE GİZLİLİK POLTİKASI


1. Giriş

Online web sitemiz kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa'nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ya da “KVKK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu anlayışla hareket etmektedir.

Şirketimiz, özel hayatın gizliliğinin temel olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımının temeline insana verdiği değeri koymaktadır. Bu bilinçle hareket eden Şirketimiz kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesi için gerektiği her türlü idari ve teknik önlemi almaktadır.


2. Politikanın Amacı

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'nın (“Politika”) amacı, Kanun'un amacına uygun olarak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa'nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini azami derecede korumak ve Şirketimizin yükümlülükleri ile Kanun uyarınca uçağı usul ve esaslar hakkında kişisel veri sahipleri (ilgili kişi) bilgilendirmektir. Politika'nın amacı doğrultusunda, Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin korunması ve işlenmesi faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin özel hayatın gizliliği ve veri güvenliği hakkının korunması hedeflenmektedir.


3. Politikanın Kapsamı

Bu Politika, yukarıda belirtilen ilgili kişiler için, kişisel verilerinin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla Şirketimizin faaliyetleri tarafından işlenmesi hakkında uygulanacaktır. Verinin aşağıda belirtilen kapsamda “Kişisel Veri” kapsamında yer almaması halinde bu Politika uygulanmayacaktır.
 

4. Kişisel Verilerin Toplanması

Kişisel verilerinizi sitemiz üzerinden üyelik hesabı oluşturduğunuzda, sosyal medya kanalıyla üyelik işlemleri yaptığınızda, sosyal medya hesaplarımızdan iletişime geçtiğinizde, egcteknoji.com'da yer alan bir formu veya yayınladığımız herhangi bir kitap formunu doldurduğunuzda, hesap bilgilerinizi güncellediğinizde veya bilgi eklediğinizde, ürün ve/veya hizmet satın aldığınızda, ürün teslimatı yapılması sırasında, sipariş ve destek hattımızdan görüşme gerçekleştirdiğinizde/sipariş oluşturduğunuzda, iade formu doldurduğunuzda, elektronik posta üzerinden iletişim kurduğunuzda ve internet adresimizi ziyaret ettiğinizde topluyor, işliyor ve saklıyoruz.

Sitemiz üzerinden üyelik hesabı oluşturduğunuzda, sosyal medya kanalıyla üyelik işlemleri yaptığınızda ve iletişime geçtiğinizde, egcteknoji.com üzerinden bir formu doldurduğunuzda, hesap bilgilerinizi güncellediğinizde veya bilgi eklediğinizde, ürün ve/veya hizmet satın aldığınızda toplanan kişisel verileriniz aşağıda yer almaktadır:

 1. Ad Soyad, e-posta ve cep telefonu bilgileri,
 2. Sepete eklenen, siparişinizdeki ürünler, eski sipariş bilgileri,
 3. TC kimlik numarası, yoksa TC uyruklu olmadığı bilgisi, veya vergi kimlik numarası,
 4. Doğum tarihi, cinsiyet ve meslek bilgileri,
 5. Adres bilgisi, iş telefonu bilgisi, iletişim dil tercihi,
 6. Üye alışveriş listesi, fiyat alarm listesi ve stok alarm listesi,
 7. Hediye çeki ve puan bilgileri,
 8. Satın alım seçeneğinize göre alınan IBAN, hesap numarası gibi finansal bilgiler,
 9. Üyelik hesap türü, üye sipariş takip kodu, kargo işlemleri için gerekli takip kodu ve takip bilgileri,
 10. Sosyal medya üzerinden yapılan üyelik işlemlerinde izin verdiğiniz profil bilgileri, profil fotoğrafı gibi bilgiler,
 11. Sosyal medya üzerinden iletişime geçildiğinde profil bilgileri, paylaşılan fotoğraflar, değerlendirmeler ve talepler,
 12. İnternet sitesi üzerinde bulunan formlarda yer alan bilgiler, güncelleme yapılan kullanıcı bilgileri,
 13. Ürün satın aldığınızda verilen adresler (teslim adresi, fatura gönderim adresi),
 14. Kimlik tespiti için gerekli mevzuat kapsamında alınması gereken bilgiler

İade formu doldurduğunuzda toplanan kişisel verileriniz aşağıda yer almaktadır:

 1. İade ve talep edilen ürünler,
 2. İade sağlanacak hesap sahibine ait Ad Soyad, IBAN,
 3. İade eden Ad Soyad, telefon, adres ve imza bilgileri, iade nedeni.

Elektronik posta üzerinden iletişim kurduğunuzda toplanan kişisel verileriniz aşağıda yer almaktadır:

 1. Elektronik posta adresi,
 2. Talep ve sipariş bilgisi,
 3. İletişim kuran tarafından verilen diğer bilgiler.

İnternet adresimizi ve mobil uygulamalarımızı ziyaret ettiğinizde toplanan veriler hakkında egcteknoji.com'da yer alan Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.

Tarafınıza ait olmayan kişisel veriler (başka bir kişiye ait teslim ve fatura adresi, size ait olmayan bir kartın sahibine ilişkin bilgiler, üçüncü kişilere ait banka ve hesap bilgileri gibi) söz konusu kişilerin bu bilgilerinin Tarafımıza aktarılmasında açık rızalarının alındığını taahhüt edersiniz.
 

5. Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi

Şirketimiz kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlemez. Kişisel veriler yalnızca aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Kişisel verinin kişisel ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
 • Bir hakkın tesis, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
 • İlgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeme kaydıyla, Şirketimiz tarafından meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 

6. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Yukarıda yer alan kişisel verileriniz ilgili mevzuata ve dürüstlük kuralının gereklereine uygun, doğru ve güncel olmasına azami özen göstermektedir. Şirketimiz veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirler ve bu amacın meşru olmasını sağlar. Şirketimiz belirttiği bu amaçlar dışında başka amaçlarla veri işleme yapmaz. Bu itibarla, kişisel veri işleme amaçlarının açıklandığı hukuki işlem ve metinlerde belirlik ve açıklık ilkesine uyumda hassasiyet gösterir.

Şirketimiz işlenen kişisel verilerin, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli olmasına dikkat eder ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan verilerin işlenmesinden kaçınır. Şirketimiz mevcutta olmayan ve sonradan gerçekleşmesi düşünülen amaçlarla kişisel veri toplamaz veya işlemez. Sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasında yönetim ortak veri işleme için işleme izni kez başlıyor gibi Kanun'da düzenlenmiş olan işleme şartlarını gerçekten uyuyor. Ayrıca işlenen veriyi sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı tutar. Ölçülülük ilkesi kapsamında, veri işleme ve gerçekleştirilmesi istenen amaç arasında makul bir denge kurar.

Şirketimiz ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen süre kadar muhafaza eder ve sürelere uyum gösterir; aksi durumda kişi verileri, açık istekleri açıklamaç açık ongen başında bir süre kadar muhafaza eder. Şirketimiz tarafından bir kişisel verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep olmaması durumunda söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin prosedürler Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası'nda ayrıntılı olarak düzenlenmektedir.


7. Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları ve Aktarıldığı Kişiler/Kuruluşlar

Şirketimiz, kişisel verileri Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak aktarmaktadır:

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine ilişkin aktivitelerin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün/ hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,
 • Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi.

Şirketimiz, kişisel verileri aktarma amacının gerektirdiği veri konusu kişi grupları ve verilerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarabilmektedir:

 • İş ortakları,
 • Tedarikçiler,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları (gerektiğinde yurt dışındaki otoriteler dahil),
 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (işbirliği yapılan kuruluşlar: Kargo şirketleri, Bağımsız denetim firmaları, sigorta şirketleri, hukuk bürosu ve bankalar vb.)
 

8. Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları ve Aktarıldığı Kişiler/Kuruluşlar

8.1 Kişisel Verilerin İmhası

Diğer kanunlarda kişisel verilerin imhasına ilişkin yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Şirketimiz, bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olduğu kişisel verileri, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası'na uygun olarak resen veya ilgili kişinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Verilerin yok edilmesi; kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin maskelenme, değişken çıkartma, genelleştirme vb. tekniklerle başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

8.2 Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Şirketimiz, kişisel verileri kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen süreler uyarınca saklamaktadır. Kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen bir saklama süresi bulunmuyorsa, kişisel veriler Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası'na uygun olarak o kişisel veriyi işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli süre kadar saklanır, daha sonra periyodik imha süreleri gerçekleştirilir, yani imha süreleri düzenli aralıklarla değerlendirilir.

8.3. İlgili Kişinin Aydınlatılması ve Hakları

Şirketimiz, KVKK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda, varsa Şirket temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel ilgili kişinin sahip olduğu hakları açıklığa kavuşturmaktadır.
 

9. İlgili Kişinin Aydınlatılması ve Hakları

Şirketimiz, KVKK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda, varsa Şirket temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel ilgili kişinin sahip olduğu hakları açıklığa kavuşturmaktadır.

9.1. Politika ve Kanunun Tamamen veya Kısmen Uygulanmayacağı Haller

Bu Politika ve Kanun hükümleri aşağıdaki hallerde uygulanmayacaktır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya özgürlük haklarını ihlal etmeme ya da suç teşkil etmeme kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade hakkı kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Bu Politika ve Kanun’un amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olarak kayıtları veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10’uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16’ncı maddeleri aşağıdaki hallerde uygulanmayacaktır:
Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

9.2. İlgili Kişinin KVKK Kanunu Uyarınca Hakları

Şirketimiz Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişilere haklarını bildirmekte, söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli işçi sayısı, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Kişisel verileri işlenen kişilerin Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip oldukları haklar aşağıda sayılmaktadır:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin (düzeltme ve imha), kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Güvenli ödeme
Güvenli Kargo
Değişim & İade
İndirim Günleri

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.